İş Akış Tablosu

1. Müşteriden Gelen Talimat
E-mail / Fax ya da elden evrak teslimi
2. İş Emri Kaydı Oluşturulması
İlk talimatla birlikte elde edilen bilgilerin iş emrine getirilmesi
3.  Tescilden Önce Kontrol Aşaması
Tescile hazır beyannamenin departman sorumlu kişi taraķndan özel kısıt GTİP bloke işlemleri modülü ile getirilen kısıtlamalara paralel olarak incelenip onaylanması
Blokajın kaldırılması ile birlikte tescile imkan verilmesi
4.  Beyanname Tescili ve Operasyon Sürecinin Başlangıcı
Evrakın gümrüğe gönderilmesi
Muayene / Hat durumunu takip edilmesi
Rejime bağlı olarak TSE / DTS / Kimyahane vb.
başvuruların yapılması
5. Operasyon Sürecinin Sonlandırılması
TSE / DTS / Kimyahane onaylarının alınması
Muayene işlemlerinin tamamlanması
Vergi tutarlarının gümrüğe ödenmesi
Antrepo / Ambar çıkışlarının yapılması
Nakliye organizasyonun yapılması, ürünlerinin teslimin tamamlanması
6.  Fatura Hazırlık
Operasyon süreci sonlanan dosya için asgari ücret tarifesi veya özel teklif değerlerine göre hesaplamalarının yapılması, sonuçlanan dosyanın muhasebe departmanına teslim edilmesi.
7.  Faturalandırma Süreci
Sistemine tanımlı fiyat teklifleri ve operasyonel süreçlerde yapılan işaretlemelerin bir sonucu olarak veya manuel rakam girişleriyle fatura kesiminin tamamlanması, operasyonel süreç boyunca masraķ yapan kişi taraķndan firma adına yapılan ödemelerin masraflarının masraf tarihi ile paralel bir şekilde muhasebeleştirilecek dekontun kesilmesi, kesilen fatura ve dekontun imza birimine gönderilmesi imzalanan dosyanın teslim alınması ve kurye aşaması için hazırlanması
8. Evrak Dağıtımı
Kurye sorumlusu veya müşteriye evrakı ulaşƨrmakla görevli kişi taraķndan evrak dağıƨmın sağlanması, dosyanın müşteriye nasıl gönderileceğine dair planlamanın (kurye, kargo, elden vb.) yapılması
9. Arşivden Önceki Son Aşama
Teslim edildi belgesinin taranarak referansla ilişkilendirilmesi ve ilgili işaretlemenin yapılması, operasyonel ve muhasebesel evrakı arşiv sorumlusu taraķndan arşiv görüntüleme (rapor/ ekler) kısmından kontrol edilmesi ve dosya ile paralel olmayan taramaların / eksik tarama sorunlarının giderilmesi, dosyanın arşive kaldırılması operasyon sürecinin sonlandırılması, TSE / DTS / Kimyahane onaylarının alınması muayene işlemlerinin tamamlaması vergi tutarlarının gümrüğe ödenmesi Antrepo
Ambar çıkıslarının yapılması ürünlerin teslimin tamamlanması
10. Arşiv
Geriye dönük olarak tarih aralığı verilerek işlemleri tamamlanmış dosyaların işlem aşama süreçleri izlenebilir ve dijital arşiv görüntüsüne ulaşabilirsiniz.