İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu doğrultusunda hareket ederiz.Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması Kurumuzun öncelikli şartıdır. Çalışanlarımız en değerli varlığımızdır ve İş yerlerindeki sağlık ve güvenliğini sağlar .

Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği için “Kuralcı bir yaklaşım yerine önleyici yaklaşım” esas alınmıştır. Personellerimize İş Sağlığı ve Güvenliği bilinci oluşturmak amacıyla eğitimler veririz .